THE WHOLE CITY IS BOOMING

My promise to the people of Helsinki is that as mayor I will focus on the development of the whole city. No matter where you live, everyday life must be smooth and stimulating. Helsinki’s goal is to be the most functional city in the world. However, it does not arise by itself. I promise to work so that the whole Helsinki is functional for every inhabitant.

MY OBJECTIVES:

Every Helsinki resident has quick and easy access to a nurse or doctor

The daycare place can be found within walking distance from home

The local school is the best school for every child

The living environment is comfortable all over the city. Untidy areas will be renovated and illuminated

Green areas can be found near each home. Exercising is easy and attractive

Public transport connections operate from all over the city

The cultural offer can be found all over Helsinki and it is easy to participate in it

Housing construction is being further accelerated. Affordable owner-occupied and rental housing must be available to everyone in Helsinki as well.

***

HELA STADEN BLOMSTRAR

Mitt löfte till Helsingfors är att jag som borgmästare kommer att fokusera på utvecklingen av hela staden. Oavsett var du bor måste vardagen vara smidig och stimulerande. Helsingfors mål är att vara den mest funktionella staden i världen. Målet nås dock inte av sig själv. Jag lovar att arbeta för att hela Helsingfors fungerar för alla invånare.

MINA MÅL:

Alla invånare i Helsingfors har snabb och enkel tillgång till en sjuksköterska eller läkare

Daghemsplatsen finns på gångavstånd från hemmet

Den lokala skolan är den bästa skolan för varje barn

Boendemiljön är trivsam överallt i staden. Oroliga områden kommer att renoveras och belysas.

Gröna områden finns nära varje hem. Motionering är enkelt och attraktivt.

Kollektivtrafikförbindelser fungerar i hela staden.

Kulturutbudet finns i hela Helsingfors och det är lätt att delta i det.

Bostadsbyggandet påskyndas ytterligare. Ägarbostäder och hyresbostäder till skäligt pris måste vara tillgängliga åt alla i Helsingfors.