Tukea ja turvaa matkalla aikuisuuteen

Koronakriisi on vaikuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin. Monet nuoret ovat poikkeusaikoina kokeneet ahdistusta, yksinäisyyttä ja epävarmuutta. Kriisillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia, mikäli emme tunnista kasvavia ongelmia ja puutu niihin ajoissa. Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa tukea kasvaessaan aikuiseksi. Oppivelvollisuuden laajentaminen takaa jokaiselle nuorelle oikeuden maksuttomaan toisen asteen koulutukseen ja tukeen opintojen loppuun saattamisessa. Kukaan ei saa jäädä yksin. 

TAVOITTEENI:

  • Mielenterveyspalveluihin taataan nopea pääsy. Matalan kynnyksen palveluihin ohjataan oppilaitoksissa ja nuorisopalveluissa.
  • Jalkautuvan nuorisotyön resursseja kasvatetaan ja työ ulotetaan koko Helsinkiin.
  • Opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäistään varhaisella tuella. Yksilöllistä tukea ja ohjausta keskeyttämisriskissä oleville.
  • Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa. Harrastamisen Suomen malli tarjoaa harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.