Kohti hiilineutraalia Helsinkiä

Kaupungeissa tehtävät ratkaisut ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Energiantuotanto, liikenne ja asuminen muodostavat huomattavan osan kasvihuonepäästöistä. Fossiilisista polttoaineista on pystyttävä jo lähitulevaisuudessa luopumaan kokonaan niin energiantuotannossa kuin liikenteessä. Tiivis kaupunkirakenne, joka rakentuu raiteilla kulkevan joukkoliikenteen varaan, on kestävän kehityksen kannalta välttämätön.

Helsinki ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti. Kaupunki on sitoutunut strategiassaan siihen, että hiilineutraalius saavutetaan vuonna 2035. Tavoitteen vaatimiin investointeihin on taattava riittävät resurssit.

TAVOITTEENI:

  • Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa viedään kunnianhimoisesti eteenpäin
  • Lämmöntuotannossa pyritään nopeasti fossiilittomuuteen ja energiatehokkuuteen
  • Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkuosuuksia kasvatetaan entisestään, sähköistä liikennettä edistetään
  • Päätöksenteossa tehdään näkyväksi päästövaikutukset