Inhimillinen ja arvokas vanhuus

Yli 75-vuotiaiden helsinkiläisten määrä kasvaa nopeaa vauhtia. Huolenpito ikäihmisistä on mielestäni kunnia-asia hyvinvointivaltiolle. Valitettavasti emme ole onnistuneet siinä.  Jopa monet Suomea köyhemmät ja kehittymättömämmät valtiot onnistuvat pitämään vanhuksistaan parempaa huolta. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään vanhenemista. Inhimillinen ja arvokas kohtelu elämän ehtoopuolella kuuluu aivan jokaiselle – riippumatta varallisuudesta tai eläkkeen suuruudesta.

TAVOITTEENI:

  • Kotihoidossa taataan riittävät resurssit niin, että työntekijöillä on aikaa kohdata asiakkaat ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan.
  • Palveluasumisen piiriin pääsee silloin, kun kotona ei enää pärjää. Palveluasumisen kapasiteettia on kasvatettava väestön ikääntyessä.
  • Ilman omaishoitajia vanhustenhoiva olisi kestämättömässä tilanteessa. Omaishoitajien jaksamista tuetaan ja heille mahdollistetaan omaa aikaa ja vapaata.