Avoin ja turvallinen Helsinki

Helsingin on tehtävä aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen sen asukas tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Kaupunki pyrkii omassa toiminnassaan edistämään yhdenvertaisuutta kaikilla osa-alueilla. Helsinki on monikulttuurinen sateenkaarikaupunki, johon jokainen on tervetullut omana itsenään. Vähemmistöille turvallinen kaupunki on hyvä ihan jokaiselle. Helsingissä ei ole sijaa minkäänlaiselle ääriajattelulle tai varjoyhteiskunnille. Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta täytyy kunnioittaa. 

TAVOITTEENI:

  • Kaikki kaupunkilaiset kohdataan samanarvoisina ja vähemmistöt huomioidaan palveluissa.
  • Palveluiden suunnittelun lähtökohtana on esteettömyys ja saavutettavuus. 
  • Eri tehtävissä toimivia kaupungin työntekijöitä koulutetaan moninaisuudesta.
  • Helsingissä ei ole sijaa minkäänlaiselle ääriajattelulle. Radikalismiin ja sen juurisyihin täytyy puuttua, ja sen syntymistä on ehkäistävä aktiivisin toimenpitein.
  • Tasa-arvossa ei voi tehdä poikkeuksia. Jokaisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa.