Diakonissalaitoksen vaalipaneeli

Vanha ylioppilastalo

Helsingin Diakonissalaitos järjestää Auroran-päivän tilaisuuden 10.3. 8.30–11.30 Vanhalla Ylioppilastalolla. Tilaisuuden keskiössä on suurimpien eduskuntapuolueiden vaalipaneeli teemalla nuoret. Diakonissalaitoksen yhteiskunnallisen työn yhtenä kohderyhmänä ovat nuoret. Nuorten palvelu Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-vuotiaita rakentaen polkuja takaisin koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan. Paneelissa käsitellään nuorten auttamistyötä ja etsitään ratkaisuja mm. mielenterveyden, päihteiden käytön ongelmiin. Pohdimme myös maahanmuuttajanuorten kokemia haasteita. Kuulemme paneelissa puheenvuoroja myös nuorilta itseltään sekä Diakonissalaitoksen auttamistyön asiantuntijoilta.

Tilaisuutta on mahdollista seurata etänä Diakonissalaitoksen kanavien kautta.