Mina teman i riksdagsvalet: Tillsammans ett kunnigt Finland

Jag ställer upp i riksdagsvalet av tre orsaker: kompetens, färdigheter och know-how.

Kunnande är varje människas viktigaste kapital som möjliggör ett gott liv. Kunnande är dessutom det finska folkets viktigaste resurs, vår egen guldgruva. Med tanke på Finlands framtida kunnande är mina centrala teman följande:

-Varje barn ska garanteras en högklassig lärstig som ger goda möjligheter till ett gott liv.
-Vi måste höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå för att garantera tillgången till tillräckligt kunnig arbetskraft och för att på nytt ta oss till toppen i internationella jämförelser.
-Vi måste på bred front kunna locka utländska experter till Finland. Vi klarar oss inte längre ensamma.

Du kan läsa SDP:s riksdagsvalprogram 2023 här: https://www.sdp.fi/sv/riksdagsvalet-2023/valprogram/