Nasima Razmyar – Member of Parliament, Helsinki City Councilor, 1st Vice-Chair of SDP

Nasima Razmyar (born 13 September, 1984, Kabul) is the Deputy Mayor of Helsinki, responsible for Education. Deputy Mayor Razmyar serves as the chairperson of the Education Committee and is a vice chair of the City Board. She has been a member of the City Council since 2012. She represents the Social Democratic Party.

Mrs. Razmyar was elected to the Finnish Parliament in 2015. She left the Parliament in June 2017 in order to take the position of the Deputy Mayor of the City of Helsinki. During the previous Deputy Mayor term she held the responsibility over the Culture and Leisure Department.

Nasima Razmyar holds a Bachelor of Humanities degree in Community Pedagogy from HUMAK University of Applied Sciences and a Master of Culture and Arts degree from Metropolia University of Applied
Sciences.

The Deputy Mayor for Education Nasima Razmyar’s division consist of the following fields:
– Early childhood education and preschool education
– Basic education
– General upper secondary and vocational education and liberal adult education
– Services in Swedish.

Contact details:

Address
Email nasima.razmyar(at)eduskunta.fi

Assistant Ilona Sorri
Phone: 09 432 4143, +358 504794301
Email: ilona.sorri(at)eduskunta.fi


Nasima Razmyar – Riksdagsledamot, kommunalråd, SDP:s vice ordförande

Nasima Razmyar (född 13 september 1984, Kabul) är biträdande borgmästare i Helsingfors, ansvarig för utbildning. Biträdande borgmästare Razmyar fungerar som ordförande för utbildningsutskottet och är vice ordförande i stadsstyrelsen. Hon har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 2012. Hon representerar det socialdemokratiska partiet.

Razmyar valdes in i Finlands riksdag 2015. Hon lämnade riksdagen i juni 2017 för att tillträda tjänsten som biträdande borgmästare i Helsingfors stad. Under förra biträdande borgmästarperioden hade hon ansvaret för Kultur- och fritidsavdelningen.

Nasima Razmyar har en Bachelor of Humanities examen i samhällspedagogik från HUMAK University of Applied Sciences och en Master of Culture and Arts examen från Metropolia University of Applied
Vetenskaper.


E-posten nasima.razmyar(at)eduskunta.fi

Assistent Ilona Sorri
Telefon: 09 432 4143, +358 504794301
E-posten: ilona.sorri(at)eduskunta.fi

Verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar:

  • Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
  • Svenska tjänster

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn fungerar som ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.