Deputy Mayor for Education Nasima Razmyar

Nasima Razmyar (born 13 September, 1984, Kabul) is the Deputy Mayor of Helsinki, responsible for Education. Deputy Mayor Razmyar serves as the chairperson of the Education Committee and is a vice chair of the City Board. She has been a member of the City Council since 2012. She represents the Social
Democratic Party.
Mrs. Razmyar was elected to the Finnish Parliament in 2015. She left the Parliament in June 2017 in order to take the position of the Deputy Mayor of the City of Helsinki. During the previous Deputy Mayor term she held the responsibility over Culture and Leisure Department.
Nasima Razmyar holds a Bachelor of Humanities degree in Community Pedagogy from HUMAK University of Applied Sciences and a Master of Culture and Arts degree from Metropolia University of Applied
Sciences.

The Deputy Mayor for Education Nasima Razmyar’s division consist of the following fields:
– Early childhood education and preschool education
– Basic education
– General upper secondary and vocational education and liberal adult education
– Services in Swedish.

Contact details:

Tel +358 9 310 36020

Address Pohjoisesplanadi 11-13, P.O.Box 1, 00099 City of Helsinki
Email nasima.razmyar(at) hel.fi

Secretary Katja Lappi, tel. +358 9 310 36021

Senior Political Adviser Maria Loima, tel. + 358 40 195 2476, maria.loima@hannaisbom


Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar

Tfn 09 310 36020
Adress Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad
E-postennasima.razmyar(at) hel.fi

Sekreterare Katja Lappi, tfn. 09 310 36021

Politisk specialmedarbetare Maria Loima, tfn. 040 195 2476, maria.loima@hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar:

  • Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
  • Svenska tjänster

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn fungerar som ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.