Rokotusten edetessä on katse siirrettävä työllisyyteen

Palvelualat ovat merkittäviä työllistäjiä pääkaupunkiseudulla. Koronarajoitukset ovat näkyneet voimakkaasti juuri suurten kaupunkien työllisyystilanteessa. Lomautukset ja työttömyys ovat osuneet erityisesti palvelualoihin. Nuorempien ikäluokkien keskuudessa työttömyys kasvoi pk-seudulla pahimmillaan jopa yli 100 prosenttia koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Ravintola-alan työttömyys on edelleen suurta ja koskettaa pelkästään pk-seudulla useita tuhansia ihmisiä.

Suomi on selvinnyt koronasta kokonaisuudessaan erinomaisesti. Sairastuneiden ja kuolleiden määrä on pysynyt kansainvälisesti vertailtuna hyvin pienenä, emmekä ole joutuneet turvautumaan yhteiskunnan totaaliseen sulkutilaan. Ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat kuitenkin kärsineet voimakkaasti rajoituksista. Yrityksiä on kaatunut, ja monet sinnittelevät viimeisillään. Työntekijät ovat joutuneet turvautumaan jopa ruoka-apuun. Rajoituksilla on ollut perusteensa ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi. Nyt tartunnat ovat kuitenkin hiipuneet ja rokotukset etenevät nopealla tahdilla. Pk-seudulla riskiryhmät ovat saaneet vähintään yhden rokotuksen ja yli 50-vuotiaista merkittävällä osalla on pian rokotteen antama suoja.

Nyt on käännettävä katse työllisyyteen ja ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset ja terveydelliset haitat on otettava huomioon rajoituksista päätettäessä. Ravintola-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijöille ja yrittäjille on annettava mahdollisuus työntekoon, ja ihmisille mahdollisuus nauttia näistä palveluista. Liian tiukat aikarajoitukset eivät mahdollista kannattavaa ravintolatoimintaa. Terveysturvallisuudesta pystytään huolehtimaan jokaisella toimialalla asiakasmäärien kohtuullisella rajauksella. On aika päästää ihmiset takaisin töihin ja samalla vauhdittaa orastavaa talouskasvua palvelualojen patoutuneen kysynnän kautta.

Nasima Razmyar
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari

Annika Rönni-Sällinen
Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.5.2021

Kommentit

Jätä kommentti