Reilun pelin periaatteista on pidettävä kiinni

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntajaosto käsittelee huomenna Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n avustusten takaisinperintää. Avustukset esitetään takaisinperittäväksi vuoden 2018 osalta. Tapaus on saanut suurta mediahuomiota. Tilanne onkin hyvin poikkeuksellinen, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun Helsingin kaupunki esittää takaisinperintää nojautuen eettisten periaatteiden rikkomiseen.

Esityslistatekstin lukemalla saa varsin hyvän kuva siitä, mistä asiassa on kyse. Lyhyesti: Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry (SUEK) teki vuoden 2019 aikana Suomen Olympiakomitean aloitteesta selvityksen epäillystä urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta ja epäasiallisesta käytöksestä eräiden HSK:n valmentajien osalta. Todistajien kertomusten perusteella epäasiallinen käyttäytyminen valmennuksessa oli ollut toistuvaa. Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta totesi päätöksessään yhden valmentajista syyllistyneen urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Helsingin kaupunki edellyttää avustuksen saajilta, että toiminnassaan noudatetaan Reilun Pelin (liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta) periaatteita. Avustuksen takaisinperinnässä ei ole kyse rangaistustoimeenpiteestä, vaan siitä, että avustusehtoja on rikottu. Takaisinperintä koskee vuotta 2018, jolloin useat lapset ja nuoret joutuivat todistetusti epäasiallisen kohtelun uhriksi. Sen jälkeen seura on puuttunut valmentajan toimintaan ja ryhtynyt toimenpiteisiin. Takaisinperintää ei esitetä vuoden 2019 avustuksista ja vuodelle 2020 esitetään myönnettäväksi avustus.

Olen saanut lukuisia viestejä HSK:ssa luistelevien lasten vanhemmilta. Monella on huoli harrastusmaksujen noususta takaisinperinnän myötä. Minun sympatiani todella ovat näiden lasten puolella, joilla ei ole osaa eikä arpaa aiempiin tapahtumiin. Mutta Helsingin kaupunki on vastuussa kaikille lapsille ja nuorille, jotka harrastavat kaupungin avustamissa seuroissa. Jokainen on oikeutettu turvalliseen harrastustoimintaan, jossa ei kenenkään tarvitse pelätä kiusaamista ja simputusta. Se on kaikkein tärkein periaate, johon oman kantani nojaan. Mikäli kaupunki nyt jättäisi perimättä avustukset takaisin todistetusta nöyryyttämisestä ja kiusaamisesta huolimatta, antaisi se aivan väärän signaalin kaikille urheilun ja liikunnan toimijoille. Kaikki keinot eivät todellakaan ole sallittuja edes huippu-urheilussa saati alaikäisten lasten ja nuorten valmennuksessa.

Olen surukseni saanut havaita, että aivan liian moni lapsi ja nuori on joutunut kokemaan harrastustoiminnassa ja urheiluseurassa kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Niin monta riipaisevaa viestiä olen tämän tapauksen tiimoilta saanut. Sille on oltava kertakaikkinen nollatoleranssi ja siitä syystä periaatteiden rikkomisella täytyy olla seurauksia.

Emme voi hyväksyä niitä tekoja, joiden uhriksi monet nuoret ovat joutuneet HSK:ssa. Toivon, että tämä on samalla viesti, että Helsingin kaupunki ottaa eettisten periaatteiden noudattamisen vakavasti ja niiden rikkomisella on seuraamuksia. Olen surukseni saanut havaita, että aivan liian moni lapsi ja nuori on joutunut kokemaan harrastustoiminnassa ja urheiluseurassa kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Niin monta riipaisevaa viestiä olen tämän tapauksen tiimoilta saanut. Sille on oltava kertakaikkinen nollatoleranssi ja siitä syystä periaatteiden rikkomisella täytyy olla seurauksia. Toivon, että tämä on viimeinen kerta, kun Helsingin kaupungin täytyy tällaiseen toimenpiteeseen ryhtyä. Ja kaikkein eniten toivon, että yhdenkään lapsen ja nuoren ei tarvitse enää koskaan kokea vähättelyä, kiusaamista ja nöyryytystä urheilun ja liikunnan parissa.    

Kommentit

Jätä kommentti