Nuoret tarvitsevat tukea taloudenhallintaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina vastaan Helsingin kaupungin nuorisotyöstä. Toimin puheenjohtajana moniammatillisessa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, joka kokoaa yhteen ammattilaisia nuoria tukeviasta palveluista ja nuorisotyötä tekevistä toimijoita. Järjestimme pari viikkoa sitten seminaarin nuorten itsenäistymisen haasteista ja nuorten tulevaisuuden näkymistä. Asiantuntijapuheenvuorot herättivät monia ajatuksia siitä, millaisia haasteita nuorilla voi elämän murroskohdissa olla, ja millaista tukea nuoret tarvitsevat.

Yksi paljon puhuttanut kysymys on nuorten ylivelkaantuminen. Syyt siihen eivät ole yksiselitteisiä. Pikavippien aggressiivinen mainonta ja helppo saatavuus kohtuuttomine luottoehtoineen on yksi merkittävä tekijä. Ostamisen helppous ja ympäristön paine esimerkiksi muodin suhteen voi ajaa kuluttamaan enemmän, kuin mihin olisi varaa. Joidenkin nuorten talousosaaminen on hyvin heikkoa. Koulun merkitys ja vastuu talousosaamisessa korostuu silloin, jos vanhemmilla ei ole kykyä opastaa nuorta talouden hallinnassa. Ylivelkaantuminen on valitettavan usein myös ylisukupolvista. Velkaantuneista moni on pelkän peruskoulun varassa.

Velkaantuminen on iso syrjäytymisriski. Taloudelliset vaikeudet voivat ajaa epätoivoon tulevaisuuden suhteen. Jos nuorella on tunne ylipääsemättömästä tilanteesta, voi velkakierre vain entisestään syventyä ja motivaatio työntekoon laskea. Velkavankeus heikentää nuoren hyvinvointia ja voi johtaa mielenterveyden horjumiseen.

Mitä asialle sitten voisi tehdä? Pikavippien rajoittamisesta päättäjät tuntuvat olevan melko yksimielisiä. Takuusäätiön ja Marttaliiton erinomainen Sikavippi-kampanja puuttuu pikaluottojen aggressiiviseen markkinointiin ja kohtuuttomiin lainaehtoihin. Kampanja valistaa vippien riskeistä ja seuraamuksista sekä auttaa ulos vippikierteestä.

Yksi seminaarissa esiin nousseista näkökulmista oli myös se, että moni joutuu ulosottoon julkisten palveluiden aiheuttamisen maksujen takia. Maksamattomat terveyskeskusmaksut, sakot tai joukkoliikenteen tarkastusmaksut voivat ajaa ulosottoon. Etenkin terveyskeskus- tai sairaalamaksujen vuoksi ulosottoon joutuminen tuntuu hyvin kohtuuttomalta. Tästä asiasta on Helsingin kaupungissa käyty keskustelua useaan otteeseen.

On selvää, että jokaisen ihmisen pitää kantaa vastuuta omasta elämänhallinnastaan, mutta etenkään nuorena tehdyistä virheistä ei pitäisi joutua maksamaan kohtuuttoman pitkään. Siksi on tärkeää, että nuoria voidaan auttaa ja tukea ajoissa. Velkaongelmat eikä mikään muukaan vastaava kysymys saa määrittää nuoren tulevaisuutta. Liian moni nuori kokee, ettei tiedä mistä voi saada apua vaikeassa tilanteessa. Monet järjestöt tekevät tässä tärkeää työtä. On pohdittava, miten myös omassa nuorisotyössämme löydämme keinoja nuorten elämänhallinnan tukemisessa. 

Kommentit

Jätä kommentti