Koululaismatkojen maksuttomuus pitää säilyttää

HSL uhkaa lakkauttaa koululaisryhmien maksuttomat matkat. Tämä on vastoin kaikkea sitä työtä, mitä me Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla teemme yhdenvertaisen opinpolun ja tasa-arvoisen koulutuksen eteen. Maksuton matkustaminen on edistänyt oppilaiden oppimista, yhdenvertaisuutta ja kotikaupunkiin tutustumista joukkoliikennettä käyttäen.

Koululaisryhmien matkojen maksuttomuus on 2019 saavutettu pitkän taistelun tulos. Tarkoituksena on niin koulujen kuin oppilaidenkin yhdenvertaisuuden lisääminen. Ei voi olla niin, että museoihin, kirjastoihin tai kulttuuri- ja liikuntakohteisiin kuljetaan vain niistä kouluista, jotka sattuvat olemaan kävelyetäisyydellä. Erityisen tärkeää tämä on niille lapsille ja nuorille, jotka eivät kovin usein liiku omalta asuinalueeltaan. Maksuttomuus on ollut tärkeä keino eriarvoisuuden vähentämisessä. Maksuttomien matkojen uudistus on avannut koko kaupungin oppimisympäristöksi.

Osoittaisi täydellistä ymmärtämättömyyttä poistaa maksuttomuus nyt, kun sen eteen tehtiin työtä tutkimusperustaisesti vuosien ajan ja tavoitteellisesti. Esimerkiksi tutkija Venla Bernelius on todennut, että fyysinen liikkuvuus on yhteydessä myös niin sanottuun sosiaaliseen liikkuvuuteen eli siihen, miten nuoret pääsevät tarttumaan esimerkiksi koulutusmahdollisuuksiin. Bernelius kirjoittaa, että etenkin hauraammasta perhetaustasta ja huono-osaisemmilta alueilta ponnistavat oppilaat ovat niitä, joilla riski jäädä osattomaksi kaupungin erilaisista kohteista korostuu. Jos perheellä ei ole voimia tai mahdollisuuksia tutustuttaa oppilaita kaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin, koulun rooli tässä on suuri.

Oppimisen näkökulmasta oppiminen kaventuisi omalle alueelle. Tämä on myös kaupunkimme strategian vastaista, sillä koko kaupungin näkeminen oppimisympäristönä on tärkeä strateginen arvomme. Uhkana on myös, että Helsinkiin kiinnittyminen ja tutustuminen kapenee, mikä voi pitkällä aikavälillä lietsoa laajaa yhteiskunnallista osattomuutta. Jos kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden käyttö koululaisten osalta vähenee, on sillä vaikutuksia myös laajasti kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin.

Helsingillä ei ole budjetoitu koululaisryhmien matkoihin varoja. Siten HSL:n suunnalta kuultu ajattelu siitä, että kaupunki voisi toimialan budjetista jatkossa kattaa koululaisryhmien kulut, on virheellistä. Koululaisryhmien tekemät matkat myös eksponentiaalisesti kasvoivat, kun maksuttomuuteen siirryttiin. Rahoituksen hakemisen ja hallinnollisen byrokratian poistuttua kynnys matkoihin poistui. Sillekin ja opettajien työn järkevöitymiselle pitää antaa oma arvonsa.

Viestini HSL:n päätöksentekijöille on selkeä: koululaismatkojen maksuttomuus pitää säilyttää.

Kommentit

Jätä kommentti