Hyvinvointi tarvitsee tekijänsä

Kolumni on julkaistu Helsingin Uutisissa 27.2.

Keva julkaisi viime viikolla selvityksen kuntia uhkaavasta osaajapulasta. Kehityssuunta on huolestuttava ja joillakin aloilla osaajapula on jo täyttä todellisuutta. Helsingillä on ollut haasteita saada mm. päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ja sote-alan ammattilaisia. Osaajapula on osin itseään ruokkiva kierre. Kun työpaikoilla ei ole riittävästi henkilökuntaa, työntekijät väsyvät helpommin ja sairauspoissaolot lisääntyvät.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden on oltava yksi keskeisistä tulevan kuntavaalikauden tavoitteista. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja noin 38 000:lla työntekijällä. Sen pitää pyrkiä olemaan myös Suomen paras työnantaja. Palkkaus on yksi keskeinen tekijä työn houkuttelevuudessa, mutta yksin sillä emme pysty kilpailemaan. Hyvä työilmapiiri, arvostus, luottamus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat keskeisiä työhyvinvoinnin tekijöitä. Hyvää johtamiseen pitää panostaa kaikilla tasoilla.

Politiikassa sana resurssi toistuu useasti. Itsekin vaadin omissa vaaliteeseissäni lisäresursseja mm. nuorten mielenterveyspalveluihin ja vanhusten kotihoitoon. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä rahasta. Jos emme saa tekijöitä pyörittämään hyvinvointipalveluitamme, ei edes rahan lisääminen budjettiin auta. Emme tarvitse vain ”käsipareja”, vaan tarvitsemme työssään viihtyviä ja arvostettuja ammattilaisia huolehtimaan keskeisistä hyvinvointipalveluistamme.

Kevan viisi teesiä työvoimapulan helpottamiseksi olivat koulutusmäärien kasvattaminen, työperäisen maahanmuuton lisääminen, työhyvinvointiin panostaminen, jatkuva oppiminen ja eläkeläisten osallistuminen työelämään. Nämä kaikki ovat kannatettavia tavoitteita, joita kuntien ja valtion pitää yhteistyössä edistää.

Kaupunki tarvitsee työnantajana vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa. Jos työntekijä ei viihdy työssään, hän vaihtaa työnantajaa tai alaa. Kunta-alan ammattilaisten työn arvostuksen pitää näkyä myös palkkauksessa. Tällä kaudella aloitettua palkkaohjelmaa on jatkettava ja palkkakuopassa olevien ammattien palkkoja nostettava. Kaupungin hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa myös sen, että koronavuodesta voidaan palkita työntekijöitä, kuten SDP viime viikolla valtuustossa esitti.

Iso kiitos sairaanhoitajat, opettajat, bussikuskit, nuoriso-ohjaajat, laitosapulaiset ja ihan kaikki paremman Helsingin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen työskentelevät. Toimivaa kaupunkia ei olisi ilman teitä.

Kommentit

Jätä kommentti