Helsinki tarttuu syrjäytymiseen – pidetään kaikki nuoret mukana

Kaupunginhallitus hyväksyi tänään Mukana-ohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Olen todella iloinen siitä, että tämä ohjelma nostettiin yhdeksi strategian kärkihankkeista. Kun aloitin apualispormestarin tehtävässä, kerroin HS:n haastattelussa, että tärkein tavoitteeni on, ettei yksikään nuori syrjäytyisi. Se on kunnianhimoinen – ehkä mahdotonkin tavoite, mutta siihen on silti pyrittävä. Helsingin tavoitteena on pureutua haasteeseen entistä kokonaisvaltaisemmin ja kunnianhimoisemmin.

Nuorten syrjäytyminen on yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia. Ongelman lievittäminen on tärkeää niin inhimilliseltä kuin taloudelliselta kannalta. Mukana-ohjelman valmistelussa syrjäytymisen haastetta on lähestytty perinteisen ongelmalähtöisen tarkastelun sijaan systeemisestä tulokulmasta. Ohjelma kattaa kaikki kaupungin toimialat ja sen tavoittelemat muutokset ovat kaupunkitasoisia. Uskon, että Helsinki voi toimia edelläkävijänä koko Suomelle ja muulle maailmalle, jos onnistumme tässä tärkeässä hankkeessa. Monet ohjelman tavoitteista ovat sellaisia, joihin voimme vaikuttaa kaupungin omilla toimenpiteillä, mutta erityisesti lapsiperheköyhyyteen olisi tartuttava myös valtakunnan tasolla.

Mukana-ohjelmassa on asetettu neljä tavoitetta:

1. Jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta

2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen

3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus

4. Lapsuuden köyhyys ei määritä liiaksi tulevaisuutta ja mahdollisuuksia

Kommentit

Jätä kommentti