Eriarvoisuuden eteneminen kouluissa ja päiväkodeissa pitää pysäyttää

Alueiden välinen segregaatiokehitys näkyy eriarvoisuutena kouluissa ja päiväkodeissa. Meidän on voitava panostaa enemmän sinne, missä tukea tarvitaan korostuneesti.

Hyväksyimme eilen kaupunginhallituksessa lausunnon, jossa kommentoimme hallituksen suunnitelmia vakiinnuttaa koulujen ja päiväkotien tasa-arvorahoitusta. Rahoituksen tarkoitus on tukea tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tähän asti kaupungit ovat saaneet rahoitusta vuodeksi kerrallaan, jolloin pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ on paikoin vaikeaa toteuttaa. Uudessa ehdotuksessa rahoitusta voisi saada kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tämä on hyvä askel, mutta rahoitus pitää saada osaksi pysyvää rahoitusmallia.

Tasa-arvoa tukevalla rahoituksella on tavoitteena vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lapset ja nuoret ovat niin tärkeitä, ettei tämä työ voi kulkea vuoden tai kahden sykleissä, vaan se on oltava jatkuvaa toimintaa.

Rahoituksen tarkoituksena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen vaikutuksia koulutukselliseen tasa-arvoon. Tavoitteena on tukea pitkäjänteisemmin ja ennakoitavammin varhaiskasvatuksen toimipaikkoja ja kouluja erityisesti niillä alueilla, joilla koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus korkea. Rahoituksella voidaan vahvistaa koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja eriarvoistumisen ja alueellisen segregaatiokehityksen ennaltaehkäisyä.

Olen iloinen, että me Helsinkinä olemme tästä yhtä mieltä ja saimme välitettyä lainvalmisteluun painavat terveiset.

Kommentit

Jätä kommentti