Ei vain leivästä

Tänä syksynä Helsingin keskustassa liikkuvia on kohdannut poikkeuksellinen näky. Amos Rexin uuteen taidemuseoon jonotetaan päivästä toiseen, ja koululaisten syyslomalla jono ylsi ajoittain jopa korttelin ympäri. Voisiko ilahduttavampaa näkyä olla! Kaiken ikäiset ihmiset seisovat jonossa päästäkseen museoon. Amos Rex on tehnyt todellisen kulttuuriteon. Sen huikea näyttelysuosio ei näytä suinkaan vähentäneen muiden museoiden kävijämääriä, vaan päinvastoin innostanut ihmisiä näyttelyihin laajemminkin.

Kulttuuri on ihmisen hyvinvoinnin keskeinen tekijä. Se tuo ihmisen elämään sisältöä ja ilahduttaa vielä pitkään kokemuksen jälkeenkin. Menestyvät yhteiskunnat panostavat taiteeseen ja kulttuuriin. Tämän kirjoituksen otsikko on lainattu SDP:n puoluekokouksessa vuonna 2008 hyväksytystä henkisen hyvinvoinnin ohjelmasta – Ei vain leivästä. Siihen kiteytyy kulttuuripolitiikan merkitys. Hyvinvointi ei ole vain aineellista, vaan syntyy mielekkäästä elämän sisällöstä, jossa kulttuurilla on merkittävä rooli.

Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikka kattaa laajan kirjon pienten kulttuuritoimijoiden tukemisesta taidekasvatukseen ja omiin vakiintuneisiin taideinstituutioihin. Reilu kaksi vuotta sitten uudistettuna avatulle Helsingin kaupunginmuseolle on satanut palkintoja ja kunniamainintoja, Helsingin taidemuseo HAM on tuonut Helsinkiin maailman luokan näyttelyitä ja tavoittanut monipuolisella näyttelytarjonnallaan uusia kohdeyleisöjä. Yksi merkittävimmistä kulttuuria koskevista päätöksistä tällä valtuustokaudella on ollut Helsingin rannoille ja saariin levittäytyvä taidebiennaali. Ensimmäinen nykytaiteen suurtapahtuma pidetään vuonna 2020.

LUX Helsinki (Helsingin kaupunki)

LUX Helsinki (Helsingin kaupunki)

Taide ja kulttuuri tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja investointeja niin kaupungeilta ja kunnilta kuin valtioltakin. Tulevalla hallituskaudella meillä on mahdollisuus saada Helsinkiin uusi kansainvälisen tason huippumuseo. Valtakunnallisina erikoismuseoina toimivien designmuseon ja arkkitehtuurimuseon tulevaisuutta selvittävä työryhmä on ehdottanut museoiden yhdistämistä uudeksi museokokonaisuudeksi. Suomi tunnetaan maailmalla arkkitehtuurista ja muotoilusta, ja Suomeen tulee paljon aiheesta kiinnostuneita matkailijoita. Uudelle museolle on tilausta suomalaisen arkkitehtuurin ja designin lippulaivana, joka onnistuu houkuttelemaan Suomeen myös kansainvälisiä matkailijoita.

Koska meitä suomalaisia aina kiinnostaa, mitä meistä maailmalla ajatellaan, niin voin kertoa iloisen uutisen: viime aikoina Helsinkiä koskevasta kansainvälisestä uutisoinnista aivan merkittävä osa on käsittelyt kulttuuria. Suurin kansainvälinen kiinnostus on kohdistunut joulukuussa avautuvaan keskustakirjasto Oodiin sekä Amos Rex -museoon. Kulttuurin ja taiteen merkitys matkailulle on suuri ja Helsingin jatkuvasti kasvavat matkailijamäärät kertovat osaltaan siitä, että kaupungissa riittää kiinnostavaa kulttuuritarjontaa. Kulttuurilla on myös vahva elinkeinopoliittinen ulottuvuus. Luovat alat ovat merkittäviä työllistäjiä ja muodostavat noin 4 % Suomen BKT:sta. Kaupunkiseuduilla luku on vielä tätä suurempi. Kulttuuriin panostaminen tuottaa siis henkisen hyvinvoinnin lisäksi myös taloudellista hyötyä.

Tässä ajassa, jossa on totuttu kuulemaan yksinkertaisia totuuksia, ja jossa jokaisella ryhmällä tuntuu olevan oma totuutensa, ovat taide ja kulttuuri alueita, joihin ei yksi totuus sovi. Taide jättää aina tilaa tulkinnalle ja kokijan omille tuntemuksille ja määrittelylle. Kulttuuri myös yhdistää ihmisiä ja kansoja. Kulttuuri on vapaa rajoista, eikä sen kokemiseen tarvita yhteistä kieltä. Maailmassa, jossa epävarmuus lisääntyy, nousee tulevaisuususko sivistyksen ja kulttuurin kautta. 

Kommentit

Jätä kommentti