Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen uusia ratkaisuja

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten asiat ovat tällä hetkellä prioriteetteja, jotta pystymme tarjoamaan lapsille lakisääteisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen. Haluan myös, että alan työolot kohenevat. Nykytilanne, jossa ammattilaisista on pulaa, on kehittynyt pitkän ajan saatossa ja siksi ratkaisutkaan eivät ole vain pikakeinoja.

Tähän teemaan perustettu ja puheenjohtamani varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmä on koonnut yhteen ratkaisuehdotuksia, joilla tilanteesta noustaan.

👉🏽Nopean avun sijaisten määrä kaksinkertaistetaan:

Äkillisiä poissaoloja paikkaamaan perustettiin keväällä 2022 nopean avun yksikkö. Ryhmää kasvatetaan nykyisestä 20 henkilöstä 40 henkilöön. Tulevaisuudessa jokaisella Helsingin alueella ja myös ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on omat nopeat joukkonsa. He auttavat niissä yksiköissä, joissa työvoimapula on akuutisti suurin.

👉🏽Oppisopimuskoulutusten avaaminen uusille ryhmille:

Ehdotamme, että vuosittain 30–60 uudelle työkokeilijalle tarjotaan työelämä- ja oppimisvalmiuksien valmennusta työkokeilussa päiväkodeissa. Työkokeilun jälkeen henkilö voi siirtyä esimerkiksi oppisopimukseen. Malli on Helsingin työllisyyspalveluiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteinen innovaatio, ja työkokeilijat tulevat työllisyyspalveluista.

Työkokeilut mahdollistavat esimerkiksi vieraskielisten, kuten Ukrainasta saapuneiden pääsyn oppisopimuskoulutukseen, sillä osallistujat saavat valmennusta ja suomen kielen opetusta työkokeilun aikana. Työkokeilut ovat työnantajalle maksuttomia, ja ne voidaan aloittaa vuoden 2023 alussa. Työkokeilusopimuksen solmii työntekijä ja TE-palvelut. Malliin tarvitaan kuitenkin erilliset määrärahat.

👉🏽Alanvaihtajille 20 uutta oppisopimuskoulutuspaikkaa vuodessa:

Toisena uutena avauksena ehdottamme alanvaihtajille 20 uutta oppisopimuskoulutuspaikkaa vuodessa. Koulutuksen kesto olisi arviolta 18–24 kuukautta.

Kaupunki jatkaa lisäksi edelleen oppisopimusopiskelijoiden kouluttamista työllisyysvaroilla sekä määräaikaisissa tehtävissä olevien työntekijöiden pätevöittämistä.

Oppisopimusten avaaminen uusille kohderyhmille, kuten alanvaihtajille, vaatii rahoitusta sekä lisää työpaikkaohjausta varhaiskasvatusyksiköihin. Oppisopimuspaikkojen lisäämisessä tulee myös huomioida päiväkotien kantokyky sekä henkilöstön voimavarat.

👉🏽Varhaiskasvatuksen sosionomeille lisää työpaikkoja:

Koordinaatioryhmä ehdottaa, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien määrää lisätään ja sosionomeille avataan jatkuva haku varhaiskasvatuksen työpaikkoihin. Kannustamme yksiköitä rekrytoimaan varhaiskasvatuksen sosionomeja osaksi kasvatus- ja hoitohenkilöstöä. Jokaisella alueelle on varattu varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseja erikseen.

Osana henkilöstörakennemuutosta Helsinki muuttaa vuosittain vähintään 21 lastenhoitajavakanssia varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi. Kaupunki kannustaa työntekijöitään pätevöitymään varhaiskasvatuksen sosionomeiksi ja maksaa monimuotokoulutuksen opiskelijoille täydet palkkaedut maksimissaan 74 päiväksi.

Mainittujen ratkaisuehdotusten lisäksi olemme käyneet keskustelua työsuhde-eduista ja tarkoitus on tehdä uusia avauksia. Aion pitää tätä teemaa esillä myös ensi viikolla alkavissa budjettineuvotteluissa. Toivon, että koko kaupunki sitoutuu näihin ratkaisuihin ja tarvittavat varat saadaan kasaan.

Olen henkilökohtaisesti jo pitkään ajanut varhaiskasvattajille alueellista palkanlisää. Politiikka on kompromisseja ja todella toivon, että tähän palkka-asiaan saadaan pian yhteisymmärrys. Sen ansaitsevat nykyiset loistavat ammattilaisemme ja tätä tarvitsemme uusien osaajien houkuttelemiseksi.

Isot laivat kääntyvät joskus hitaasti, mutta näillä uudistuksin pystymme varmasti kohentamaan varhaiskasvatuksen tilannetta. Koordinaatiotyö jatkuu. Lisäksi edunvalvonta lainsäädännön, valtionrahoituksen ja koulutuspaikkojen osalta on käynnissä.

Kommentit

Jätä kommentti