Usein kysytyt kysymykset – mitä korona tarkoittaa Helsingin päiväkodeille ja kouluille?

Usein kysytyt kysymykset – mitä korona tarkoittaa Helsingin päiväkodeille ja kouluille?

Omikron-muunnos on muuttanut koronatilannetta merkittävästi. Tasapainoilu rajoitusten ja yhteiskunnan auki pitämisen välillä ei ole uutta, mutta herkästi tarttuva omikron on muuttanut koronatoimien tempoa ja tilanteiden vaihtumisen rytmiä. Helsingissä rajoituksia ja koronatoimia koordinoi koronaryhmä ja sen lisäksi jokaisella toimialalla tehdään päätöksiä viikoittain.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarina haluan, että jokaisen lapsen oikeudet varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin toteutuvat. Asia on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä kahden pienen lapsen äitinä. Sen lisäksi, että palvelut toimivat, on meillä poliitikoilla ja kaupungin viranhaltijoilla velvollisuus kertoa nykytilanteessa avoimesti ja mahdollisimman selkeästi. Helsinkiläiset ansaitsevat avoimuutta ja olen koonnut tähän saamani usein kysytyt kysymykset ja niihin mahdollisimman tarkat vastaukset.

Kysymykset:

 • Mitä koronatoimia varhaiskasvatuksessa on?
 • Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyydestä huolehditaan?
 • Miten lasten turvallisuus taataan?
 • Mitä koronatoimia perusopetuksessa on?
 • Mitä koronatoimia toisella asteella on?
 • Onko ilmanvaihtoon tehtävissä toimenpiteitä?
 • Miksei päiväkouluissa tai kouluissa noudateta karanteeneja?
 • Miten kotitestaukseen ohjeistetaan?
 • Mitä hyötyä on lasten rokottamisesta?
 • Miten rokotukset kouluissa on järjestetty?
 • Seurataanko lasten poissaoloja?

Mitä koronatoimia varhaiskasvatuksessa on?

Varhaiskasvatuksessa päiväkodit ja perhepäivähoito ovat avoinna. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia koronaohjeita ja -rajoituksia. Henkilöstötilanne on haastava, mutta varhaiskasvatus on pystytty pitämään avoimena.

10 leikkipuistoa on suljettu tammikuuksi ja suljettujen leikkipuistojen henkilöstö on siirretty varhaiskasvatukseen. Rajoituksen jatkoa arvioidaan uudestaan tammikuussa.

Vauvaperheille ja pikkulapsiperheille leikkipuistoissa ohjatut toiminnot toteutetaan vain ulkona. Rajoitusten jatkoa arvioidaan uudestaan tammikuussa.

20 lähihoitajakoulutuksen saanutta leikkipuistotyöntekijää on siirretty sosiaali- ja terveystoimialalle ja korvaava henkilöstö saadaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyydestä huolehditaan?

Heikentyneessä henkilöstötilanteessa käytetään sijaisia ja toiminnan turvaamiseksi voidaan myös viimesijassa mitoitukset huomioiden yhdistää lapsiryhmiä tai sulkea ei-lakisääteisiä toimintoja (perhetalot, avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa). Lisäksi mitoituksen ulkopuolella olevaa henkilöstöä voidaan tilapäisesti käyttää akuutissa tilanteessa mitoituksen ja toiminnan turvaamiseksi.

Tartuntatautilain 58 §:n perusteella päiväkodin sulkemisesta päättää usean kunnan alueella aluehallintovirasto ja Helsingin osalta kaupunginhallitus. Jos aluehallintoviranomainen tai kaupunginhallitus ei ole tehnyt sulkemispäätöstä ja päiväkodista puuttuu henkilöstöä, päiväkoti suljetaan. Tällöinkin kunnan tulee järjestää lain mukaan varhaiskasvatusta sitä tarvitseville.

Koronatilanne on tuonut merkittävää lisähaastetta henkilöstön riittävyyteen. Lapsia ja aikuisia on sairaana. Määrät eivät kaikissa kohdin mene tasaisesti, ja tarvitsemme henkilöstöä, jotta päiväkodit voidaan pitää auki. Lasten poissaolot vastaavat tällä hetkellä loppusyksyn tasoa. Olemme tehneet varautumissuunnitelman tilanteita varten, jossa henkilöstöä on poissa ja koronapandemia lisää entisestään poissaoloja.

Varahenkilöiden ja sijaisten lisäksi olemme siirtäneet ei-mitoituksessa olevia varhaiskasvatuksen työntekijöitä lapsiryhmiin, ja tammikuun ajaksi olemme sulkeneet 10 leikkipuistoa, joista on siirretty henkilökunta päiväkoteihin. Tällä hetkellä arvioimme tilannetta jatkon osalta.

Kaupunki tekee yhteistyötä niin, että toiminnoista, joista on mahdollista pandemian aikana tulla apuun, saamme varhaiskasvatuksen akuuttiin tilanteeseen apua. Nämä henkilöt toimisivat sijaisina. He tuntevat kaupungin ja he saavat varhaiskasvatukseen perehdytystä. Tämä on tässä tilanteessa hyvä ratkaisu, kun sijaisten saanti muutoin on tyrehtynyt.

Tilanne ei koske kaikkia päiväkoteja. Korostamme nyt toiminnassa erityisesti turvallisuutta ja lapsen sensitiivistä kohtaamista. 

Olemme saaneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettiin tälle vuodelle 5,5 miljoonan euron tasokorotuksen sekä kahdelle vuodelle 17 miljoonaa euroa koronapandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi. Kaikki kivet käännetään, jotta henkilöstöä olisi riittävästi.

Miten lasten turvallisuus taataan?

Nykyisessä epidemiatilanteessa siirtyville työntekijöitä järjestetään perehdytys ja he tekevät työtään kelpoisten työntekijöiden rinnalla.

Mitä koronatoimia perusopetuksessa on?

Kouluihin palattiin kevätlukukauden alkaessa lähiopetuksessa. Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mikäli opettajia on paljon poissa koulusta, niin palkataan sijaisia ja henkilöstöä siirretään joustavasti opettamaan eri ryhmiä.

Perusopetuksessa noudatetaan edelleen terveysturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi ryhmien yhdistämistä vältetään. Maskisuositus on peruskouluissa kolmasluokkalaisista ylöspäin. Henkilöstöllä on maskivelvoite kaikilla oppiasteilla varhaiskasvatus mukaan lukien.

Mikäli lähiopetusta ei pystytä järjestämään, siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jotka voivat koskea 4.-10. luokkalaisia.

Jos lapsella tai nuorella on lieviä hengitystieoireita (yskä, nuha, muutaman päivän kuume), tulee jäädä kotiin. Kun oireet ovat poissa tai olo on ollut selvästi parempi muutaman päivän ajan, voi palata kouluun. 

Tartuntatautilääkärin asettamaa eristys- tai karanteenimääräystä tulee noudattaa.

Jos kotona on tehty positiivinen koronatesti, mutta lapsi oireeton, niin viiden vuorokauden jälkeen voi palata kouluun. Sairastuneelle oppilaalle annetaan läksyt ja tarvittaessa tukiopetusta, kun oppilas on palannut kouluun.

Aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan pääosin ulkotoimintana 10.1.2022 alkaen tammikuun loppuun asti. Tavoitteena vähentää kontakteja. Iltapäivätoimintaan voi osallistuu lapsia eri luokilta ja eri kouluista. Sisätiloissa mahdollistuu tarpeen mukaisesti lämmittely ja varavaatteiden vaihtomahdollisuus välipalan nauttimisen lisäksi.

Niissä toimipaikoissa joissa iltapäivätoiminnan lapsiryhmät muodostuvat samoista lapsista kuin koulupäivän aikaiset luokkaryhmät voidaan toimintaa järjestää ja porrastaa sisä- ja ulkotoimintana.

Mitä koronatoimia toisella asteella on?

Kouluihin palattiin kevätlukukauden alkaessa lähiopetuksessa. Päätös koskee sekä peruskoulua että toista astetta.

Toisella asteella noudatetaan edelleen terveysturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi ryhmien yhdistämistä vältetään. Maskisuositus koskee  toisen asteen opiskelijoilla. Henkilöstöllä on maskivelvoite kaikilla oppiasteilla varhaiskasvatus mukaan lukien.

Lukioissa käytetään normaaleja sijaisjärjestelyjä. Jos sijaisia ei saada, voidaan tarvittaessa yhdistellä ryhmiä. Opettaja voi antaa opetusta kotoa käsin, jos vointi sen sallii. Opiskelijoille voidaan antaa itsenäisen opiskelun paketti. Viimesijaisesti voidaan siirtää yksittäinen ryhmä, vuosiluokka tai koko oppilaitos etäopetukseen määräajaksi, esimerkiksi viikoksi.

Stadin ammatillinen oppilaitos käyttää normaaleja sijaisjärjestelyjä.  Oppimisyhteisön muu tiimi paikkaa yksittäisten opettajien poissaoloja. Hyödynnetään eri oppimiskonteksteja. Voidaan tarvittaessa siirtyä määräajaksi painopisteestä toiseen paikallisesti, esim. oppimisyhteisöittäin, mikäli tilanne niin vaatii.

Saako henkilöstö maskit?

Kaupunki tarjoaa lähityötä tekevän henkilöstön käyttöön kirurgisia suunenäsuojuksia. FFP2-maskit ovat käytössä erikseen määritellyissä sosiaali- ja  terveystoimialan tehtävissä, joissa työskennellään vakavan koronavirustaudin riskiryhmien parissa. Maskia käytetään aina, kun työskennellään samoissa tiloissa muiden henkilöiden kanssa tai liikutaan työpaikan yleisissä tiloissa.

​FFP2-maskin käytön laajentaminen ei ole suunnitteilla. Työntekijä voi aina halutessaan käyttää kirurgisen suunenäsuojuksen sijaan itse hankkimaansa FFP2-maskia. Työterveyslaitos suosittelee FFP2-maskia erityisesti rokottamattomille henkilöille.

FFP2-maskin käytön epidemiologisista hyödyistä työpaikoilla ei ole kovin vahvaa näyttöä. Joka tapauksessa maskia tulisi käyttää huolellisesti oikein, jotta siitä saadaan lisähyötyä kirurgiseen maskiin nähden. Oikein käytettynä FFP2-maski on koettu varsin työlääksi etenkin, jos työhön liittyy puhumista tai työ on fyysistä. Tärkeintä on pitää huolta rokotussuojasta ja käyttää huolellisesti kirurgista maskia kaikissa tilanteissa ja välttää maskittomia kohtaamisia myös taukotilanteissa.

Onko ilmanvaihtoon tehtävissä toimenpiteitä?

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa muistuttanut henkilöstöään kaupungin hyvän sisäilman reseptistä ja suosittelee tehostamaan tuuletusta kaupungin koulujen ja päiväkotien opetus- ja ryhmätiloissa. Tuuletusta voidaan tehostaa avaamalla ikkunat kerran tunnissa enintään viideksi minuutiksi kerrallaan, mikäli se on tilassa tapahtuva toiminta, turvallisuus ja säätila huomioiden on mahdollista.

Miksei päiväkouluissa tai kouluissa noudateta karanteeneja?

Helsinki on yhdessä 11 muun kunnan kanssa linjannut 10.1.2022, että myöskään oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa altistuneita ei enää säännönmukaisesti jäljitetä eikä aseteta karanteeniin. Jäljitys keskitetään riskiryhmien ja sosiaali- ja terveydenhuollon tartuntoihin. Omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja tartunnan voi tällä hetkellä saada käytännössä mistä tahansa. Tartunnanjäljityksellä ei enää voida juurikaan rajoittaa epidemiaa.

Jos lapsella tai nuorella on lieviä hengitystieoireita (yskä, nuha, muutaman päivän kuume), tulee jäädä kotiin. Kun oireet ovat poissa tai olo on ollut selvästi parempi muutaman päivän ajan, voi palata oppilaitokseen, kouluun tai päiväkotiin. Koronatestiin ei ole välttämätöntä hakeutua. Oireettomat perheenjäsenet voivat käydä töissä, jos etätyöhön ei ole mahdollisuutta, ja oireettomat lapset ja nuoret voivat käydä varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Lapset ja nuoret sairastavat onneksi koronan pääsääntöisesti lievin oirein.

Meidän kaikkien tulee tässä tilanteessa toimia kuitenkin vastuullisesti ja välttää tarpeettomia kohtaamisia, kyläilyjä ja kokouksia, jotta pystymme suojaamaan lähipiiriä ja vähentämään sairaalakuormitusta. Rokotukset antavat hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Koulujen ja oppilaitosten osalta voi osittainen etäopetus tulla tarpeelliseksi joissakin luokissa, jos koronaan tai vaikkapa kausi-influenssaan sairastuu runsaasti henkilöstöä. 

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella noudatetaan edelleen terveysturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi ryhmien yhdistämistä vältetään ja maskisuositus on kouluissa kolmasluokkalaisista ylöspäin sekä henkilöstöllä kaikilla oppiasteilla varhaiskasvatus mukaan lukien.

Muuttuneessa tilanteessa mahdollisten altistusten keskitetystä tiedottamisesta varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa luovutaan. Koulun, päiväkodin tai oppilaitoksen esihenkilö voi viestiä koronasta yleisellä tasolla päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa, jos tautitapauksia on tiedossa erityisen runsaasti. 

Miten kotitestaukseen ohjeistetaan?

Kotitestauksen kansallisia ohjeita kouluihin odotetaan. Päiväkoti-ikäisiä tämä kotitestaus ei tämän hetkisen tiedon mukaan koske. Henkilöstölle ei ole tulossa tämän hetkisen tiedon mukaan kotitestejä.

Mitä hyötyä on lasten rokottamisesta?

Koronarokotusta suositellaan 12 vuotta täyttäneille nuorille sekä riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille lapsille, sillä rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Koska rokotukset estävät suuren osan tartunnoista, ne vähentävät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta.

Vaikka lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on pieni, pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille, koulunkäynnille ja opiskelulle vaikuttavat lasten ja nuorten elämään voimakkaasti.

Myös lapset ja nuoret voivat kärsiä pitkäkestoisesta koronavirustaudista, jossa oireet pitkittyvät. Tästä on kuitenkin vielä vähän tutkimustietoa. Lasten ja nuorten koronatautiin on lisäksi kuvattu liittyvän harvinaisena jälkitautina vakavaa yleistynyttä tulehdusreaktiota.

Koronarokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.

Miten rokotukset kouluissa on järjestetty?

Rokotukset toteutetaan viikoilla 3-5 ja 9-11. Rehtori tiedottaa tarkemmasta koulukohtaisesta rokotusaikataulusta. Kouluissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa. Jos lapsella on todettu laboratoriotestillä varmennettu koronavirustartunta, hänelle suositellaan rokotetta aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua varmennetusta tartunnasta.

Rokotukseen tarvitaan kaikkien huoltajien lupa. Huoltajien lupa annetaan suostumuslomakkeella, joka jaetaan oppilaille kouluilla. Allekirjoitettu suostumuslomake palautetaan luokan opettajalle mahdollisimman pian. Suostumuslomakkeen voi myös tulostaa THL:n verkkosivuilta. Huoltajien suostumukset voivat olla eri lomakkeilla. Jos oppilaalla ei ole huoltajien allekirjoitettua suostumusta, häntä ei voida rokottaa.

Suosittelemme, että 1.-2. luokan oppilaan mukaan rokotukseen tulee huoltaja. Huoltajan tulee käyttää koulun sisätiloissa kasvomaskia. Koronarokotuksen voi hakea myös Itäkadun tai Kallion perhekeskuksesta Jos 3.-5. luokkien oppilaan huoltaja haluaa tulla mukaan rokotukseen tai jos oppilas ei ole rokotusajankohtana koulussa, hän voi saada rokotuksen ajanvarauksella Itäkadun tai Kallion perhekeskuksesta. Rokotukseen perhekeskuksissa pitää varata aika. Ajan voi varata nopeimmin osoitteessa koronarokotusaika.fi. Ajan voi varata myös soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300 (arkisin klo 8–16). 

Seurataanko lasten poissaoloja?

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja seurantaan on vakiintumassa uusia tapoja. Viikolla 2 päiväkotilasten poissaolojen osuudessa ei näkynyt vielä kasvua. Osuus on samaa tasoa kuin joulukuussa. THL:n ylilääkäri Helve sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koululaisten poissaoloprosentit eivät kuitenkaan eroa siitä, mitä ne olivat syksyllä, vaikka tartuntamäärät ovat korkeampia. Pidemmän ajan johtopäätökset vaativat vielä seurantaa.

***

OIemme eläneet jo liki kaksi vuotta epävarmuudessa, jonka koronapandemia on tuonut mukanaan. Olen hyvin pahoillani kaikkien lasten ja nuorten puolesta, joille tämä aika on varmasti tuntunut pidemmältä ja vaikeammalta, kuin meille aikuisille. On kuitenkin meidän aikuisten vastuulla toimia ja ylläpitää sellaista terveysturvallisuustilannetta, jossa mahdollisimman normaali arki ja elämä saavat jatkua.

Tämä koonti on tehty 21.1. tiedossa olevien päätösten ja tilanteiden mukaan. Tätä tekstiä ei tulla päivittämään, vaan halusin koota tämänhetkisen kokonaisuuden helposti saatavaksi helsinkiläisille. Toivottavasti olen tämän tekstin kautta onnistunut vastaamaan avoimiin kysymyksiin ja jopa helpottamaan epätietoisuuden aiheuttamaa huolta.

Pidetään yhdessä itsestämme ja toisistamme huolta.

Nasima

Kommentit

Jätä kommentti