Sateenkaariliput liehuvat viikon – yhdenvertaisuustekoja tarvitaan ympäri vuoden

Helsinki Pride -viikko on käynnissä. Kaupunki on täyttynyt sateenkaaren väreistä ja monenlaisista tapahtumista. Viikko huipentuu vuosi vuodelta kasvavaan Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan. On upeaa, kuinka laajasti Pride näkyy kaikkialla kaupungissa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että Pride ei ole pelkkä hyvän mielen festivaali. Pridessa on kyse perustavanlaatuisesta oikeudesta olla oma itsensä ja elää tasavertaisena yhteiskunnassa, vapaana syrjinnästä ja ennakkoluuloista.

Yhdenvertaisuuden osalta maailma ei todellakaan ole vielä valmis. Kun näkyvä poliitikko puhuu Priden yhteydessä häpeästä ja synnistä, voi vain todeta, että työtä on vielä paljon tehtävänä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat edelleen syrjityiksi niin puheessa, kuin erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Suomen translaki on edelleen uudistamatta ja kaukana muiden pohjoismaiden edistyksellisestä lainsäädännöstä.

Myös Helsingin kaupungin on omassa toiminnassaan pystyttävä edistämään yhdenvertaisuutta yhä paremmin. Meidän on huolehdittava siitä, että kaupunki kohtelee kaikkia asukkaitaan tasavertaisesti ja että kaupunki on turvallinen kaikille vähemmistöille.

Yhdenvertaisuutta voidaan edistää kaupungin arjessa monella tasolla. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Itäkeskuksen uimahallissa tehty muutos, jossa perhepukuhuoneet avattiin kaikkien yksityisyyttä kaipaavien käyttöön. Sukupuolivähemmistöille tämä on ollut tervetullut arkea helpottava uudistus. Myös keskustakirjasto Oodissa on wc-tilat suunniteltu palvelemaan kaikkia ilman sukupuolijaottelua.

Kaupungit ja kunnat voivat tehdä paljon sen eteen, että yhdenvertaisuus tulee todeksi ihmisten päivittäisessä arjessa. Päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä on kohdattava jokainen lapsi ja nuori tasa-arvoisena, moninaisuutta kunnioittaen. Samoin on vanhustenhoivassa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistettava ja huomioitava asiakkaiden moninaisuus.

Nuorten Pridea vietetään koko viikon ajan Helsingin nuorisopalveluiden Happi Pridessa. Happi Pride on nuorten oma sateenkaareva tila, joka tarjoaa toimintaa 13-25-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja pohtiville nuorille. Happi Pride toimii ympäri vuoden ja sen toimintaa toteuttaa kaupungin nuorisopalvelut yhteistyössä HeSeta ry:n kanssa.

Samoin on syytä muistaa, että Priden teemat ovat vähemmistöihin kuuluville todellisuutta vuoden jokaisena päivänä. Tasa-arvon toteutuminen vaatii tekoja. Muutos tapahtuu ihmisten välisessä kanssakäymisessä, julkisissa palveluissa sekä lainsäädännön tasolla. Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen ei saa jäädä sateenkaarilippujen liehuttamiseksi kerran vuodessa.

Kommentit

Jätä kommentti