Maaliskuun kuukausikirje

Voit tilata kuukausittaisen uutiskirjeeni omaan sähköpostiisi täältä.

Tämä vuosi on alkanut vauhdikkaasti monella sektorilla. Juuri nyt meitä kaikkia varmasti mietityttää Ukrainan tilanne ja koronaepidempian kehitys. Lisäksi alkuvuotta ovat värittäneet keskustelut niin varhaiskasvatuksen tilanteesta, Helsingin talvikunnossapidosta kuin Helsingin sote-erillisratkaisustakin. Tammikuussa käytiin historialliset aluevaalit kaikkialla muualla Suomessa, mutta Helsingissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen asioista päättää edelleen kaupunginvaltuusto.

Kokosin tähän uutiskirjeeseen keskeisimmät ajankohtaiskuulumiset:
– Helsinki reagoi sotaan Ukrainassa
– Koronatilanne kaupungissa
– Varhaiskasvatuksen kehitystyö jatkuu
– Oppilashuolto säilyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
– Ennätysvaikea talvi haastaa kunnossapitoa
– Olen tavattavissa Lauttasaaressa 12.3.


Helsinki reagoi sotaan Ukrainassa

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on hallinnut uutisia ja ajatuksia viime viikot. Olemme Helsingissä niin koko kaupunkina kuin myös kaikilla toimialoilla reagoineet tilanteeseen. Lahjoitimme Ukrainan tueksi 350 000 euroa ja yhdessä Suomen suurimpien kuntien kanssa potti nousi 1,5 miljoonaan euroon. Kaupungintalo on valaistu Ukrainan lipun värein solidaarisuuden osoittamiseksi.

Itse toivon, että Suomen, suomalaisten ja koko lännen vastaus Ukrainan kriisiin olisi vakiintunut vastaus kaikkiin kriiseihin. Olen ilolla ja lämmöllä seurannut suomalaisten auttamishalua, se on aivan upeaa. Yhtenäinen toiminta ja solidaarisuus ovat ehdottoman oikein. Samaan aikaan toivon, että kriisit myös Euroopan ulkopuolella otettaisiin meillä samalla vakavuudella. Mielessäni on nyt erityisesti Afganistan.

Vastasin viime valtuuston kokouksessa kysymykseen siitä, miten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on toimittu Ukrainan sodan suhteen. Nostin esille, että varautumistyö on käynnissä kaikissa kaupungin palveluissa, mutta meidän toimialalla on myös omia toimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksessa ja muilla koulutusasteilla varauduttu keskustelemaan ikätasoisesti ja kuulemaan lasten ja nuorten huolia. Lapsille ja nuorille on mahdollistettu keskustelu oppilas- ja opiskelijahuollon kanssa. Olemme kouluissa korostaneet, että Suomessa on turvallista ja normaali arki jatkuu.

Kannan itse erityistä huolta venäläisten ja ukrainalaisten kohtelusta. On jokaisen aikuisen vastuu edistää ja vahvistaa oppijoiden hyvää vuorovaikutusta ja turvallista arkea. Jos havaitaan kiusaamista, puutumme siihen heti.

Lisäksi kaupunki on jakanut henkilöstölle linkit, joista saa apua lisää.


Koronatilanne kaupungissa

Korona on edelleen seuranamme ja vaikuttaa monin tavoin arkeen. Rajoituksia on kuitenkin monilta osin lievennetty, sillä tartuntatilanne ja erityisesti vakavien tapausten määrä on laskusuuntainen.

Edelleen olennaista kuitenkin on, että kouluun ja päiväkotiin tullaan vain terveenä. Henkilöstön koronapoissaolojen käyrä on menossa alaspäin, mutta emme ole vielä omikronia edeltävissä luvuissa. Sama trendi näkyy varhaiskasvatuksessa lasten poissaoloissa. Henkilöstön ja lasten poissaolot ovat varsin yhteismitalliset.

Vuoden alusta saimme koronan vaikeuttaman varhaiskasvatuksen sijaistilanteen tueksi nopean avun joukot kokeiluna neljän suurpiirin alueella. Nopean avun joukkoihin on saatu rekrytoitua 14 osaajaa.

Varhaiskasvatuksen saatavuustiimi, jonka osa nopean avun joukot on, on raportoinut nopean avun toimivuudesta. Kuulin, että kahteen vuoteen ei ole tullut niin paljoa positiivista palautetta, kuin nyt on tullut nopean avun joukoista. Palaute hyvää työntekijöiltä itseltään, kuin myös aluepäälliköitä ja päiväkotien johtajilta. Tämä on erinomainen asia.

Laajemmin kaupungin koronatilanteesta voit lukea täällä.


Varhaiskasvatuksen kehitystyö jatkuu

Olen aloittanut puheenjohtajana varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen keskittyvässä koordinaatioryhmässä. Olimme ensi kertaa koolla 10.3. ja työ alkoi erittäin lupaavasti. Ryhmän tehtävänä on ratkaista henkilöstön saatavuuden haasteisiin seuraavin keinoin:

✅ kartoittaa ja toimeenpanna konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta voidaan ratkaista sekä akuuttia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa että vaikuttaa ilmiöön myös pitkäaikaisesti

✅ etsiä ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla vaikutetaan henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

✅ laatia edunvalvonnan vaikuttamissuunnitelman ja sopia sen toteuttamiseen liittyvistä vastuista sekä viestiä säännöllisesti varhaiskasvatuksen tilasta ja toimenpiteistä eri ryhmille

✅ arvioida kaupungin toimenpiteillä luotavan ratkaisun mittakaavaa ja muodostaa käsityksen valtakunnallisten reformien tarpeesta

✅ hyödyntää yliopisto- ja tutkimusyhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden asiantuntemusta ja näkemyksiä

Ensimmäisessä kokouksessa aloitimme työn luomalla katsauksen aiempaan työhön ja siihen, mitä nykytilanne edellyttää. Aikajana varhaiskasvatuksen tilanteen korjaamiseksi on myös tekeillä, sillä tuhansien uusien ammattilaisten saaminen tämän vuosikymmenen lopun mitoitusten täyttämiseksi ei ole mikään taikatemppu. Samaan aikaan meidän täytyy pitää huolta toisistamme ja nykyisistä ammattilaisista. Ei ole ainoastaan yksittäisiä ratkaisuja, vaan monien keinojen summa. Palkkakehitysohjelma on niistä varmasti keskeisimpiä, mutta se kulkee koordinaatioryhmän ja poliittisen päätöksenteon vierellä.

Tapasin tällä viikolla myös varhaiskasvatuksen henkilöstöjärjestöjä. Nämä tapaamiset ovat minulle erityisen tärkeitä, sillä niiden myötä saamme kentän äänen kuuluviin päätöksenteon tukena.


Oppilashuolto säilyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Haluan, että oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut pysyvät jatkossakin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Lapset, nuoret ja heidän hyvinvointiaan turvaavat, mahdollisimman toimivat ja saavutettavat palvelut ovat tärkeintä.

Asiaa käsiteltiin helmikuussa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastusjaoston kokouksessa, jossa palvelut haluttiin alkuperäisen esityksen mukaan siirtää sosiaali- ja terveystoimialan alaisuuteen. Jättämäni vastaesityksen myötä päätimme kuitenkin yksimielisesti säilyttää palvelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla – perustelut ovat painavat. Kirjoitin aiheesta blogin, josta voit lukea lisää.


Ennätysvaikea talvi haastaa kunnossapitoa

Helsingin talvikunnossapito ei ole tänä talvena onnistunut. Talvi on ollut poikkeuksellisen hankala ja meistä jokainen on varmasti sen huomannut. Helsingin kohdalla kunnossapitoon liittyy monta tahoa ja päiväkotien, leikkipuistojen ja koulujen piha-alueiden talvikunnossapito on vaikeaa.

Kuluvan talven aikana sääolosuhteet ovat vaihdelleet paljon ja kohteista saadun runsaan palautteen mukaan kiinteistönhoito ei ole kaikilta osin suoriutunut sopimuksenmukaisista tehtävistä. Sään vaihtelu on johtanut myös siihen, että kuivan hiekoitushiekan tuotantolaitokset eivät ole kaikilta osin pystyneet vastaamaan kasvavaan kulutukseen.

OIemme kaupungilla juuri lähettäneet päiväkoteihin ja oppilaitoksiin viestiä, jossa jäisillä ja lumisilla piha-alueilla liikkuvia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen liukastumisen välttämiseksi.

Koulujen ja päiväkotien pihojen huolto-ohjelma sisältää pääkulkuväylien, ulko-ovien edustojen ja pysäköintialueiden talvikunnossapidon − aurauksen ja liukkauden torjunnan. Sopimuksen mukaan lumitöiden ja liukkauden torjunnan pääkulkuväyliltä ja ulko-ovien edustoilta tulisi olla valmiina arkisin ja lauantaisin aamulla kello 9, pyhäisin päivällä kello 12 mennessä.

Päiväkotien pihat ovat toiminnallisia ja niissä on paljon ulkoleikkivälineitä ja usein myös pihoja rajaavia väliaitoja. Näistä syistä johtuen ulkoleikkipiha-alueet eivät ole muilta osin kuin pääkulkuväylien osalta koneellisesti talvikunnossapidettäviä. Ulkoleikkipiha-alueiden talvikunnossapitoa ei ole realistista toteuttaa käsityönä.

Teknisten isännöitsijöiden tehtäviin kuuluu kiinteistöhuollon toiminnan seuraaminen ja tarvittaessa sopimuksen mukainen reklamointi. Huomautukset ja reklamaatiot eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen, joten nykyisiä sopimusrakenteita ja toimintamalleja tullaan tarkastelemaan tulevissa kiinteistönhoitosopimuksissa.

Nykyisessä tilanteessa on tärkeää, että päiväkodin henkilökunta tekee sovitun käytännön mukaan ilmoituksen havaitsemistaan puutteista BEM-huoltokirjan kautta. Näin kohteen tekninen isännöitsijä pystyy reagoimaan kiinteistöhuollon puutteisiin ja laiminlyönteihin nyt käytettävissä olevin keinoin.

Pihojen talvikunnossapidosta on lähetetty 10.3. palveluntuottajille kirje, jossa heitä edellytetään määräaikaan mennessä varmistamaan, että kiinteistöistämme saadaan taas turvalliset käyttäjille.

Tekniset isännöitsijät tekevät 14.3. kohteiden tarkastuskäynnit, ja mikäli talvihoidon piirissä olevat alueet eivät ole asianmukaisessa kunnossa, tilataan tarvittavat talvikunnossapitotyöt muilta kuin ko. palveluntuottajilta. Selvitämme mahdollisuutta hankkia kriittisimpiin kohteisiin hiekoitushiekkalaatikoita, joiden hiekkaa voidaan käyttää nopeaan reagointiin hankalissa tilanteissa. Reagointina tulevaan kaupunkiympäristön toimiala alkaa keväällä 2022 valmistelemaan tulevien talvien varautumissuunnitelmaa.


Olen tavattavissa Lauttasaaressa 12.3.

Tulen tapaamaan sinua Lauttasaaren demareiden tilaisuuteen. Nähdään siis kauppakeskus Lauttiksen terassilla lauantaina 12.3. klo 13.30 alkaen. Terassi sijaitsee Otavantien puolella kauppakeskusta, metron pääovien vieressä.

Nasima

Kommentit

Jätä kommentti