Kasvatuksen ja koulutuksen ensi vuoden budjetti hyväksyttiin

Panostamme koulutukseen ensi vuoden budjetissa historiallisen merkittävällä tavalla. Määrärahat kasvavat tähän vuoteen verrattuna noin 80,6 miljoonaa euroa. Sillä katamme muun muassa kasvavan lapsimäärän tarpeet. Lisäksi päätimme tänään lautakunnassa kohdistaa rahaa sinne, missä sille erityinen tarve.


Varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseen ja henkilöstön saatavuuden parantamiseen suunnataan 4,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta suunnataan esimerkiksi nopean avun joukkoihin sekä puheenjohtamani varhaiskasvatuksen saatavuustoimenpiteitä pohtineen työryhmän esitysten mukaisesti monimuotokoulutuksen tukemiseen sekä oppisopimuskoulutukseen lastenhoitajan urasta kiinnostuneille.


Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotetaan 2,1 miljoonalla eurolla. Korotuksilla pyritään turvaamaan palvelutarjonnan monipuolisuus.


Tarveperustaiseen rahoitukseen eli yhdenvertaisuuden vahvistamiseen lisätään kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus kohdentuu entistä tarkemmin ja luotettavammin sitä tarvitseville uuden rahoitusmallin kautta. Tarveperustainen rahoitus tunnettiin aiemmin pd-rahoituksen nimellä.


Inkluusion tavoitteiden toteuttamiseen varataan 1,5 miljoonaa euroa lisää. Opetus suunnitellaan vastaamaan oppilaan tarvetta ja tuki tuodaan oppilaan luo, eli mahdollistamme oppilaiden tarvitseman tuen omassa lähikoulussa. Opetusjärjestelyt ovat joustavia ja opettajat tekevät yhdessä töitä oppilaiden osallisuus huomioiden.


Lisäämme 0,7 miljoonaa euroa kouluvalmentajiin, jotka toimivat koulun muun henkilöstön kanssa turvallisena aikuisena. Kouluvalmentajat kohtaavat ja kuuntelevat oppilaita, ennaltaehkäisevät kiusaamista ja yksinjäämistä, edistävät yhteisöllisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä sekä kehittävät koulun kerho- ja harrastustoimintaa.


Lisäksi alamme tarjota paljon kysyttyä kauramaitoa 1.8.2023 alkaen kaikissa kaupungin päiväkodeissa.


Tästä budjetista, sen kokonaislisäyksestä sekä ensi vuoden prioriteeteista olen aidosti ylpeä. Helsinkiläislapsiin ja nuoriin panostetaan. Koulutus on maailman paras investointi.

Kommentit

Jätä kommentti