Helsinki saa yöluotsin

Ehdotin toimikauteni alkupuolella Helsingille ”yöpormestaria”. Ehdotukseni herätti runsaasti keskustelua ja sen seurauksena kutsuimme viime vuoden keväällä koolle Helsingin yöllisiä toimijoita kokoontui pohtimaan kaupungin yöelämän kehittämistä. Amsterdamin ja Berliinin yöpormestarien alustusten sekä yhteisen keskustelun pohjalta syntyi ajatus, että myös Helsinki voisi saada yöelämästä nykyistä enemmän irti.

Tapaamisen pohjalta päätimme teettää selvityksen kaupungin yön potentiaalista palvelutuottajien näkökulmasta. Selvityksessä haastateltiin Helsingin kaupungin ulkopuolisia palveluntuottajia muun muassa kaupan alalta, musiikkifestivaalien, ravintola-alan, liikunta-, majoitus- ja liikennepalveluiden sekä museoiden ja esittävän taiteen toimijoista. Selvityksessä esitellään, millä toimenpiteillä myös Helsingin yö voisi välittää viestiä kansainvälisestä ja vetovoimaisesta kaupungista.

Kaikki selvitykseen osallistuneet palveluntuottajat näkivät Helsingin yössä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Tulos ei hämmästytä minua. Yöllistä Helsinkiä ei voi sivuuttaa – ihmisillä on tarve elää myös öisin. 

Selvityksessä ehdotetaan, että kaupunki laatii yön strategian ja vision yhdessä palveluntuottajien kanssa. Uusia yöelämän avauksia voisi kokeilla ensin alueellisesti, toimialallisesti ja ajallisesti, esimerkiksi kerran kuussa järjestettävän museoiden yönä tai erityisissä yökaupunginosissa. Paljon potentiaalia nähtiin myös Helsingin valon ja pimeyden kontrastissa, kesän yöttömissä öissä ja talven pimeydessä.

Helsingin kaupungilta palveluntuottajat toivovat arkiseen byrokratiaan liittyviä asioita, kuten yötoiminnan lupaprosessien kehittämistä ja selkeitä yhteyshenkilöitä kaupungin puolelta. Ilta- ja yötapahtumien kokeiluihin kaivattiin taloudellista tukea sekä apua viestintään ja markkinointiin.

Kaupungilta toivottiin myös rohkeutta uniikkien, helsinkiläisten yötapahtumien kehittämisessä. Lisäksi palveluntuottajat toivovat kaupungin kiinnittävän huomiota yöliikenteen toimivuuteen ja kaupungin turvallisuuteen myös yöaikaan.

Nyt voin ilokseni todeta, että Helsinki on päättänyt liittyä siihen kansainväliseen kaupunkien joukkoon, jotka ovat huomanneet ilta- ja yöajan merkityksen ja palkanneet tähän erikoistuneen henkilön; jossain se on yötsaari, jossain yöpormestari. Helsingissä yöelämän kokeiluja ja mahdollisuuksia tulee koordinoimaan kaupungille palkattava yöluotsi. 

Yöluotsi toimii tulkkina ja äänitorvena Helsingin ilta- ja yöelämän kehittäjien ja Helsingin kaupungin välillä. Luotsin tehtävä on ennen kaikkea tunnistaa, auttaa ja koota yhteen Helsingin tekijöitä, jotka haluavat kehittää Helsingin illoista ja öistä hauskempia, tapahtumallisempia ja turvallisempia. 

Kommentit

Jätä kommentti