Hallitusohjelma ei ota isojen kaupunkien haasteita tarpeeksi hyvin huomioon

Ajankohtaista

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar korostaa, että kestävän kasvun avaimet ovat kaupungeissa. Kaupungit tarvitsevat osaajia, aloituspaikkoja työvoimapulasta kärsiville aloille,maahanmuuttoa, kohtuuhintaista asuntorakentamista, toimivaa julkista liikennettä sekä ilmastotavoitteet huomioon ottavia investointeja.

Razmyar olisi itse toivonut kunnianhimoisempaa kaupunkipolitiikkaa, ja ihmettelee, millä rahalla hallitusohjelman linjauksia aiotaan toteuttaa. Vaikka Säätytalolla neuvoteltiin monta viikkoa ja materiaalia syntyi yli 200 sivua, on hallitusohjelma silti täynnä täsmentämättömiä kohtia ja ristiriitaisuuksia.

– Esimerkiksi aloituspaikkojen osalta hallitusohjelmassa on kirjaus aloituspaikkojen painottamisesta työvoimapulasta kärsiville aloille, mutta rahoituksesta ei ole sanottu mitään. Miten tämä yhtälö aiotaan toteuttaa? 1400 varhaiskasvatuksen opettajan kouluttaminen vuosittain ei myöskään ole riittävä taso valtakunnalliseen työvoimatarpeeseen nähden. Tulee vaikutelma, ettei uudella hallituksella ole rohkeutta ratkaista kaupunkien työvoimahaasteita. Isot kaupungit kärsivät jo nyt työvoimapulasta eniten ja se heijastuu sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, muistuttaa Razmyar.

Razmyar toteaa, että hallitusohjelmassa mainitaan sana ’kaupunki’ 40 kertaa, mutta muuten konkreettinen kaupunkipolitiikka jättää toivomiseen varaa.

– Kaupungit ovat eteenpäin vievä voima kestävässä kasvussa, mutta silti kaupunkien roolia ei ole huomioitu hallitusohjelman linjauksissa riittävällä tavalla. Ohjelmassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta ristiriita syntyy miljardien leikkauksesta ja aluepoliittisista painotuksista. Lisäksitärkeän kaupunkiteeman kuten asuntopolitiikan osalta hallitusohjelma jättää paljon toivomisen varaa, ja erityisesti kohtuuhintaisen asuntorakentamisen kannalta esimerkiksi vuokra-asuntojen rakentamisessa käyttöön otettava takausmaksu nostaa kohteiden kustannuksia ja vuokria entisestään. Myös julkisesta liikenteestä on sanottu yllättävän vähän, vaikka sen kehittäminen vastaisi moniin kasvukeskusten haasteisiin ja auttaisi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sanoo Razmyar.

Kaikista surullisinta kaupunkien kannalta on uuden hallitusohjelman nuiva maahanmuuttopolitiikka. 

– Kaupungit ovat kiristyvän maahanmuuttopolitiikan suurimpia kärsijöitä, eikä nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon vastaa kaupunkien todellisuutta. Yritysten kasvumahdollisuudet heikentyvät, ellei osaajia saada houkuteltua enemmän. Olisin toivonut hallitusohjelmalta enemmän kunnianhimoa kansainvälisten osaajien houkuttelemisessa, mutta uudet linjaukset eivät houkuttele osaajia saapumaan, saati jäämään Suomeen. Olen huolissani miltä hallitusohjelman politiikka tuntuu kaupunkien asukkaista. Koska hallitusohjelmasta puuttuu kansainvälisyys ja avoimuus, häviämme paljon maakuvassa sekä houkuttelevuudessa, päättää Razmyar.