Enemmän liikettä ja joukkoliikennettä – vähemmän päästöjä

SDP:n valtuustoryhmä jätti viime viikolla ryhmäaloitteen joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. HSL-alueella iso osa matkoista tehdään joukkoliikenteellä ja Helsingissä osuus on kaikkein korkein. Tämä ei sinänsä ole yllättävää. Mitä paremmat yhteydet, sitä enemmän joukkoliikennettä käytetään. Parannettavaa kuitenkin on. Viime vuosina joukkoliikenteen osuus kaikesta liikkumisesta ei ole juurikaan noussut.

Aloitteella on monta eri ulottuvuutta. Haluamme vähentää yksityisautoilua ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kaupunkiviihtyvyyden lisäämiseksi. Haluamme, että taloudelliset syyt eivät muodostu esteeksi liikkumiselle. Terveyden näkökulmasta on tärkeää, että joukkoliikenteen käyttö ei lisäänny kevyen liikenteen kustannuksella. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kaupunkia tulee suunnitella niin, että kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet ovat mahdollisimman sujuvat ja houkuttelevat.

Liikenne muodostaa merkittävän osan kasvihuonepäästöistä. Siksi autoliikennettä on pyrittävä suitsimaan etenkin isoissa kaupungeissa, joissa on edellytykset muillekin liikkumisen muodoille. Hyvä uutinen on se, että Helsingin nopeasta väestönkasvusta huolimatta autoliikenteen määrä ei ole viime vuosina kasvanut. Auton vaihtaminen joukkoliikenteeseen edellyttää ennen kaikkia nopeita ja sujuvia yhteyksiä. HSL onkin investoinut uusiin raideyhteyksiin. Raidejokeri tulee parantamaan merkittävästi poikittaisyhteyksiä.

SDP esittää, että kuntien rahoitusosuutta HSL:n budjetista kasvatettaisiin. Tällä hetkellä rahoitus muodostuu puoliksi lipputuloista ja puoliksi jäsenkuntien rahoituksesta. Uudet investoinnit luovat paineita lippujen hintojen korotuksille, kun niitä pitäisi pikemminkin pyrkiä alentamaan. Taloudellisten syiden ei pitäisi olla kenelläkään liikkumisen esteenä. Siksi aloitteella tavoitellaan erityisesti vähävaraisten ryhmien lippujen hintojen alennuksia sekä kertalippujen hintojen alennuksia.

Joukkoliikenteen käyttöön vaikuttaa saavutettavuus, sujuvuus ja hinta. On tärkeää, että HSL-alueella löydetään juuri oikeat keinot joukkoliikenteen käytön lisäämiseen niin, että myös kävelyn ja pyöräilyn osuus kasvaa samanaikaisesti.  

Kommentit

Jätä kommentti