Pienyrittäjät pois köyhyysrajalta

Viimeaikoina on jälleen keskusteltu politiikan arvoista ja siitä, onko tärkeämpää turvata elintason vai mahdollisuuksien tasa-arvoisuus. Valtionvarainministeri Jyrki Kataisen mukaan ”kaikille on annettava reilut ja tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä elämässä ja tavoitella omia päämääriään” (Kanava 01/2011). Kuulostaa hyvältä, mutta todellisuus on toisenlainen esimerkiksi pienyrittäjien kohdalla.

Katainen siirtää vastuun epäonnistumisista pelkästään yksilölle olettamalla, että nykyinen yrityslainsäädäntö ja verotus kohtelevat tasapuolisesti kaikkia yrityksen koosta riippumatta. Tosiasiassa kuitenkin raskas byrokratia luo rakenteellisia esteitä pienten yritysten menestyksen tielle. Sosiaaliturvan puutteet ja ankara kohtelu konkurssitilanteessa kasvattavat yrittäjän riskiä suhteettomasti.

Yrittäjyyteen liittyy aina riskinotto, samoin kuin mahdollisuus menestymiseen. Pienyrittäjän kohdalla nämä riskit ja vastuunkanto on kuitenkin viety kohtuuttomalle tasolle. Joka viides yksinyrittäjä elää köyhyysrajalla.  Suomen pienyrittäjien puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen antaakin istuvalle hallitukselle kouluarvosanaksi viisi tai kuusi (YLE Uutiset 23.01.2011).

On arvovalinta, halutaanko Suomeen elävä pienyrityskulttuuri vai tuetaanko ainoastaan suuryrityksiä. Globalisoituneessa maailmassa viennin vetureita tarvitaan, mutta yhtä tärkeä talouden ja elävän kaupunkikulttuurin selkäranka ovat pienet yritykset.

Työllisyyspolitiikassa yrittäjyyteen kannustetaan, ja se onkin tehokas ja usein ainoa työllistymiskeino esimerkiksi monelle maahanmuuttajalle. Yrittäjyyden palkitsevuuden pitää kuitenkin olla myös pienyrittäjän tavoitettavissa. Toimintaympäristöä pitää kehittää niin, että yrittäminen tarjoaa riskin ja vastuun lisäksi riittävän elannon. Pienyrittäjiä ei pidä asettaa lainsäädännössä samalle viivalle suuryritysten kanssa, ovathan käytettävissä olevat resurssit täysin eri luokkaa. Byrokratiaa on karsittava ja luotava reilut ja tasa-arvoiset yrittämisen mahdollisuudet myös muualla kuin puheissa.

Kommentit pois päältä artikkelissa Pienyrittäjät pois köyhyysrajalta